Close
BOOK NOW
pauseplay tray-arrow

HET OUDE MESSINI

In het zuidwestelijk deel van de Peloponnesos, in de uitlopers van de berg Ithomi, lag lang geleden een stad genaamd Messini. In de oudheid was Messini een van de belangrijkste steden in het gebied. Het neemt dan ook een belangrijke plaats in in de geschiedenisboeken. De stad werd gesticht in 369 voor Christus door de Thebaanse generaal Epaminondas en zijn bondgenoten uit Argos. Hun doel was om de Spartanen buiten de Messinia regio te houden.

Het oude Messini werd omringd door een muur van 9,5 km lengte, waarvan het grootste deel vandaag de dag nog steeds overeind staat. Het heeft twee poorten: de Arcadische Poort en de Laconische Poort. De Arcadische Poort is nog steeds in redelijk goede conditie. Het is een enorme, indrukwekkende poort. Rond, met twee ingangen: een buitengaatse ingang en een binnengaatse ingang. Opgravingen hebben belangrijke herkenningspunten uit de oude stad aan het licht gebracht, waaronder het theater, de markt, de heiligdommen van Demeter en Dioscuri, de verlosser Zeus, Isis en Sarapis, een altaar voor een onbekende held, de kolossale fontein “Arsinoe”, een grote Dorische tempel, het Asclepium – een van de schitterendste openbare gebouwen – het Eklesiasterion (dat enigszins lijkt op een klein theater), het stadion, het gymnasium en een vroege basiliek uit Byzantijnse tijden, die later op deze plek werd gebouwd.

Het is een van de bestbewaarde steden uit de oudheid en een uitermate interessante archeologische bestemming.